Skip to main content

Areola značenje

šta znači Areola

Na latinici: Definicija i značenje reči Areola (latinski agea, areola) malo, slobodno mesto;anatomija: prsten oko bradavice na sisi; mala šupllna između tkivnih snopića;medicina: crven krug oko zapaljenog mesta;astronomija: krug oko Meseca.

Reč Areola sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. агеа, ареола) мало, слободно место; знат. прстен око брадавице на сиси; мала шупллна између ткивних снопића; мед. црвен круг око запаљеног места; астр. круг око Месеца.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a