Skip to main content

Areometrija značenje

šta znači Areometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Areometrija (od grčke reči: araios, metria)fizika: određivanje gustine i specifične težine tečnosti.

Reč Areometrija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. араиос, метриа) физ. одређивање густине и специфичне тежине течности.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a