Skip to main content

Areotektonika značenje

šta znači Areotektonika

Na latinici: Definicija i značenje reči Areotektonika (od grčke reči: Areios Aresov, boga rata Aresa, tektoniki) vojska: veština, nauka o napadanju i odbrani utvrđenih mesta.

Reč Areotektonika sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. Ареиос Аресов, бога рата Ареса, тектоники) вој. вештина, наука о нападању и одбрани утврђених места.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a