Skip to main content

Areraže značenje

šta znači Areraže

Na latinici: Definicija i značenje reči Areraže (fr. arrerages) pl. zaostala plaćanja, dugovi; neplaćene zakupnina; nepla-ćena kamata.

Reč Areraže sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аррерагес) пл. заостала плаћања, дугови; неплаћене закупнина; непла-ћена камата.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a