Skip to main content

Arest značenje

šta znači Arest

Na latinici: Definicija i značenje reči Arest (ital. arresto, od latinske reči: arrestum) zatvor, haps; up. rešt.

Reč Arest sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. арресто, нлат. аррестум) затвор, хапс; уп. решт.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a