Skip to main content

Arestacija značenje

šta znači Arestacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arestacija (od latinske reči: arrestatio) hapšenje, zatvaranje; haps, zatvor.

Reč Arestacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аррестатио) хапшење, затварање; хапс, затвор.


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a