Skip to main content

Arestat značenje

šta znači Arestat

Na latinici: Definicija i značenje reči Arestat (od latinske reči: arrestatus)pravo: lice protiv koga se traži stavljanje zabrane.

Reč Arestat napisana unazad: tatserA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. аррестатус) прав. лице против кога се тражи стављање забране.

Slično: 
Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a