Skip to main content

Arestatorij(um) značenje

šta znači Arestatorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Arestatorij(um) (od latinske reči: arrestatorivun se. mandatum)pravo: naredba o hapšenju; javno prozivanje poverilaca (kod stečaja).

Reč Arestatorij(um) sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. аррестаторивун се. мандатум) прав. наредба о хапшењу; јавно прозивање поверилаца (код стечаја).


Are silogistika srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku....
Are vova nova umetnost, muzički stil u XIV i XV v. koji predstavlja prekretni...
Are angina stara umetnost; muz. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja ...
Are umetnost, veština; zanat, posao; teorija umetnosti ili nauke....
Aretologija fil. nauka o vrlini, deo etike...
Aretirati zaustaviti, zaustavljati, zadrhtati, zadržavati; obustaviti, obustav...
Sve reči na slovo a