Skip to main content

Arpadžik značenje

šta znači Arpadžik

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpadžik (tur. arpacik) sitan crni luk za presađivanje.

Reč Arpadžik sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (тур. арпацик) ситан црни лук за пресађивање.


Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a