Skip to main content

Arpeđatura značenje

šta znači Arpeđatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpeđatura (ital. arpeggiatura) muz. niz razlomljenih akorada.

Reč Arpeđatura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. арпеггиатура) муз. низ разломљених акорада.


Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a