Skip to main content

Arpeđato značenje

šta znači Arpeđato

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpeđato (ital. arpeggiato) muz. kao na harfi,to jest u razlomljenim akordima.

Reč Arpeđato sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. арпеггиато) муз. као на харфи, тј. у разломљеним акордима.


Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a