Skip to main content

Arpikord značenje

šta znači Arpikord

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpikord (ital. arpicordo) muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord.

Reč Arpikord napisana unazad: drokiprA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. арпицордо) музички инструменат по звуку сличан харфи, спинет; арпихорд.

Slično: 
Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a