Skip to main content

Arpeđo značenje

šta znači Arpeđo

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpeđo (ital. arpeggio) muz. lomljenje tona kao na harfi.

Reč Arpeđo napisana unazad: oeprA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. арпеггио) муз. ломљење тона као на харфи.

Slično: 
Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a