Skip to main content

Arpeđo značenje

šta znači Arpeđo

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpeđo (ital. arpeggio) muz. lomljenje tona kao na harfi.

Reč Arpeđo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. арпеггио) муз. ломљење тона као на харфи.


Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
  • 2022-10-12 16:04:12

    uzes

Sve reči na slovo a