Skip to main content

Arpaneta značenje

šta znači Arpaneta

Na latinici: Definicija i značenje reči Arpaneta (itzl. arpanetta) muz. mala harfa, harfica.

Reč Arpaneta sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итзл. арпанетта) муз. мала харфа, харфица.


Arpikord muzički instrumenat po zvuku sličan harfi, spinet; arpihord....
Arpeđo muz. lomljenje tona kao na harfi....
Arpeđirati muz. svirati na harfu; tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali...
Arpeđatura muz. niz razlomljenih akorada....
Arpeđato muz. kao na harfi, tj. u razlomljenim akordima....
Arpadžik sitan crni luk za presađivanje....
Sve reči na slovo a