Skip to main content

Asparagus značenje

šta znači Asparagus

Na latinici: Definicija i značenje reči Asparagus (latinski asparagus) bog. rod biljaka iz fam. Convallariaceae; ima ih više vrsta, od kojih se neke taje u stanovima kao ukrasno bilje;isto znači i špargla.

Reč Asparagus sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аспарагус) бог. род биљака из фам. Цонваллариацеае; има их више врста, од којих се неке таје у становима као украсно биље; уп. шпаргла.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a