Skip to main content

Aspirirati značenje

šta znači Aspirirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspirirati (latinski aspirare) tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati; gram. izgovarati iz grla, sa dahom, s hakom; muz. u pevanju: udahnuti vazduh tako da se čuje.

Reč Aspirirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аспираре) тражити нешто, тежити за нечим; удисати, увлачити у себе, усисавати; грам. изговарати из грла, са дахом, с хаком; муз. у певању: удахнути ваздух тако да се чује.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a