Skip to main content

Aspirator značenje

šta znači Aspirator

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspirator (latinski aspirator) sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;isto znači i ventilator.

Reč Aspirator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аспиратор) справа за усиса-вање прашине, гаса или течности, усисач, усисаљка; уп. вентилатор.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a