Skip to main content

Aspra značenje

šta znači Aspra

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspra (od grčke reči: aspros beo) najmanja novčana jedinica u Turskoj, para.

Reč Aspra sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. аспрос бео) најмања новчана јединица у Турској, пара.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a