Skip to main content

Aspiracija značenje

šta znači Aspiracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspiracija (latinski aspiratio)gramatika: izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan glasu h; sisanje, usisavanje, udi-sanje, uvlačenje u sebe; težnja, želja za nečim; čežnja.

Reč Aspiracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аспиратио) грам. изговарање с хуком, с дахом, при чему се чује глас сличан гласу х; сисање, усисавање, уди-сање, увлачење у себе; тежња, жел>а за нечим; чежња.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a