Skip to main content

Aspirin značenje

šta znači Aspirin

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu (77%), prašak koji otklanja vatru i izaziva znojenje, upotrebljava se kao lek protiv glavobolje, reumatizma, nazeba islično:

Reč Aspirin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: фарм. фабрички назив за ацетило--салицилну киселину (77%), прашак који отклања ватру и изазива знојење, употребљава се као лек против главобоље, реуматизма, назеба и сл.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a