Skip to main content

Aspek(a)t značenje

šta znači Aspek(a)t

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspek(a)t (latinski aspectus) izgled, pojava, vid; gledište, strana nečega;astronomija: položaj planeta jedne prema drugoj kakav nam izgleda kad ih posmatramo sa Zemlje;figurativno: dobro znamenje.

Reč Aspek(a)t sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аспецтус) изглед, појава, вид; гледиште, страна нечега; астр. положај планета једне према другој какав нам изгледа кад их посматрамо са Земље; фиг. добро знамење.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a