Skip to main content

Aspergiloza značenje

šta znači Aspergiloza

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspergiloza med. oboljenje izazvano naročitom vrstom gljivica poznatom pod imenom Aspergillus fumigatus; javlja se obično kod osoba koje rukuju zrnevljem i brašnom.

Reč Aspergiloza sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: мед. обољење изазвано нарочитом врстом гљивица познатом под именом Аспергиллус фумигатус; јавља се обично код особа које рукују зрневљем и брашном.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a