Skip to main content

Aspermičan značenje

šta znači Aspermičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspermičan (od grčke reči: aspermos)medicina: koji nema semena, koji ne može da izlučuje seme.

Reč Aspermičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аспермос) мед. који нема семена, који не може да излучује семе.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a