Skip to main content

Aspermizam značenje

šta znači Aspermizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspermizam (od grčke reči:) ned. urođena ili stečena nemogućnost izlučivanja semena iz spol-nih žlezda; aspermatizam

Reč Aspermizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) нед. урођена или стечена немогућност излучивања семена из спол-них жлезда; асперматизам


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
Sve reči na slovo a