Skip to main content

Aspik značenje

šta znači Aspik

Na latinici: Definicija i značenje reči Aspik (fr. aspic) kup. pihtije, hladetina.

Reč Aspik sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. аспиц) куп. пихтије, хладетина.


Aspra najmanja novčana jedinica u Turskoj, para....
Aspirirati tražiti nešto, težiti za nečim; udisati, uvlačiti u sebe, usisavati;...
Aspirin farm. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu , prašak koji otk...
Aspiracija gram. izgovaranje s hukom, s dahom, pri čemu se čuje glas sličan gl...
Aspirator sprava za usisa-vanje prašine, gasa ili tečnosti, usisač, usisaljka;...
Aspirata pl. gram. suglasnici s dahom....
  • 2022-05-31 15:09:50

    Jovana

    .

  • 2022-05-31 15:09:50

    Jovana

    .

Sve reči na slovo a