Skip to main content

Bara značenje

šta znači Bara

Na latinici: Definicija i značenje reči Bara (fr. barre) poluga; motka, šipka; pregrada, brana u sudnici; gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u prista-nište, sprud naslaga; pregrada između konja u konjušnici.

Reč Bara sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. барре) полуга; мотка, шипка; преграда, брана у судници; гомила песка или стења на ушћу реке или на улазу у приста-ниште, спруд наслага; преграда између коња у коњушници.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b