Skip to main content

Barofon značenje

šta znači Barofon

Na latinici: Definicija i značenje reči Barofon (od grčke reči: baros, phone glas) čovek koji ima dubok ili grub glas.

Reč Barofon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. барос, пхоне глас) човек који има дубок или груб глас.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b