Skip to main content

Barotermometar značenje

šta znači Barotermometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Barotermometar (od grčke reči: baros, thermos topao, metron) termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visina na kojoj se ona određuje veća;isto znači i hipsotermo-metar.

Reč Barotermometar sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. барос, тхермос топао, метрон) термометар за мерење тачке кључања воде, која је нижа што је висина на којој се она одређује већа; уп. хипсотермо-метар.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b