Skip to main content

Bartolomejska noć značenje

šta znači Bartolomejska noć

Na latinici: Definicija i značenje reči Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolomeja, kada su hugenoti pobijeni u Parizu.

Reč Bartolomejska noć sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: или Париски крвави пир, ноћ од 24. августа 1572, на дан св. Бартоломеја, када су хугеноти побијени у Паризу.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b