Skip to main content

Baroskop značenje

šta znači Baroskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Baroskop (od grčke reči: baros, skopeo) stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra (sa kamforom, nišadorom i šalitrom koji su preliveni alkoholom) kod koga se po talogu poznaje hoće li vreme biti vedro ili mutno; up. dazimetar.

Reč Baroskop sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. барос, скопео) старији назив барометра; данас: нарочита врста бароме-тра (са камфором, нишадором и шалитром који су преливени алкохолом) код кога се по талогу познаје хоће ли време бити ведро или мутно; уп. дазиметар.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b