Skip to main content

Bartolinitis značenje

šta znači Bartolinitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda.

Reč Bartolinitis sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: мед. запаљење бартолинијских, усминских жлезда.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b