Skip to main content

Barut značenje

šta znači Barut

Na latinici: Definicija i značenje reči Barut (tur. barut) prah za vatreno oružje

Reč Barut sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. барут) прах за ватрено оружје


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b