Skip to main content

Baraka značenje

šta znači Baraka

Na latinici: Definicija i značenje reči Baraka (fr. baraque) daščara, trošna kućica, straćara; dućan od dasaka, obično u blizini vojničkih logora i mesta gde radi veći broj radnika itd.

Reč Baraka sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. бараqуе) дашчара, трошна кућица, страћара; дућан од дасака, обично у близини војничких логора и места где ради већи број радника итд.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b