Skip to main content

Barakan značenje

šta znači Barakan

Na latinici: Definicija i značenje reči Barakan (arap. barakan,od italijanske reči: barracano,od francuske reči: bouracan) tkanina od kostreti i vune ili kamilje dlake, veoma gusta i teška, slična platnu; široka arabljanska haljina od te tkanine;isto znači i berkan

Reč Barakan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. баракан, итал. баррацано, фр. боурацан) тканина од кострети и вуне или камиље длаке, веома густа и тешка, слична платну; широка арабљанска хаљина од те тканине; уп. беркан


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b