Skip to main content

Barakirati značenje

šta znači Barakirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Barakirati (fr. baraquer) smestiti u barake; stanovati u logorskim kolibama, daščarama

Reč Barakirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. бараqуер) сместити у бараке; становати у логорским колибама, дашчарама


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b