Skip to main content

Baranda značenje

šta znači Baranda

Na latinici: Definicija i značenje reči Baranda (tl. barranda) ograda u areni gde se izvode borbe s bikovima.

Reč Baranda sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тл. барранда) ограда у арени где се изводе борбе с биковима.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b