Skip to main content

Baraterija značenje

šta znači Baraterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Baraterija (ital. baratteria)kozmetika: svaka nepoštena ili protivzakonita radnja kapetana ili mornara koja ide na štetu sopstvenika broda i ostalih zakonitih interese-nata; podvala, prevara, potkradanje, krijumčarenje.

Reč Baraterija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. бараттериа) кор. свака непоштена или противзаконита радња капетана или морнара која иде на штету сопственика брода и осталих законитих интересе-ната; подвала, превара, поткрадање, кријумчарење.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b