Skip to main content

Baratirati značenje

šta znači Baratirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Baratirati (ital. barattare) trgovati davanjem robe za robu, trgovati razmenom, trampiti.

Reč Baratirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. бараттаре) трговати давањем робе за робу, трговати разменом, трампити.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b