Skip to main content

Barato-trgovina značenje

šta znači Barato-trgovina

Na latinici: Definicija i značenje reči Barato-trgovina (ital. baratto) razmena, trampa, trgovina kod koje se daje roba za robu, naročito uobičajena u knjižarstvu.

Reč Barato-trgovina sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (итал. баратто) размена, трампа, трговина код које се даје роба за робу, нарочито уобичајена у књижарству.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b