Skip to main content

Baražist(a) značenje

šta znači Baražist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Baražist(a) (fr. barragiste) čuvar brane, rampe.

Reč Baražist(a) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. баррагисте) чувар бране, рампе.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b