Skip to main content

Barba značenje

šta znači Barba

Na latinici: Definicija i značenje reči Barba (latinski barba,od italijanske reči: barba brada) čika, čiča (u Dalmaciji); in barbam (latinski in barbam) u bradu,to jest u brk, u lice.

Reč Barba sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. барба, итал. барба брада) чика, чича (у Далмацији); ин барбам (лат. ин барбам) у браду, тј. у брк, у лице.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b