Skip to main content

Barbakana značenje

šta znači Barbakana

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbakana (fr.,od italijanske reči: barbacane, od latinske reči:, nm. barbacana) vojska: spoljašnji zid utvrđenja sa puškarnicama; stražarske kula; propust za vodu, za svetlost.

Reč Barbakana sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр., итал. барбацане, нлат., нм. барбацана) вој. спољашњи зид утврђења са пушкарницама; стражарске кула; пропуст за воду, за светлост.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b