Skip to main content

Barbarin značenje

šta znači Barbarin

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbarin (od grčke reči: barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki, dakle tuđinac, stranac; kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja; danas: neobrazovan, grub, surov čovek, divljak; barbar, varvarin.

Reč Barbarin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. барбарос) код старих Грка: сваки онај који није знао да говори грчки, дакле туђинац, странац; код Римљана: народи који нису имали грчког ни римског образовања; данас: необразован, груб, суров човек, дивљак; барбар, варварин.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b