Skip to main content

Barbarin

Šta znači Barbarin


Barbarin značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Barbarin (od grčke reči: barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki, dakle tuđinac, stranac; kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja; danas: neobrazovan, grub, surov čovek, divljak; barbar, varvarin.

Reč Barbarin napisana unazad: nirabrab

Barbarin se sastoji od 8 slova.

sta je Barbarin

Slično:
Šta znači Barut prah za vatreno oružje...
Šta znači Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv....
Šta znači Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Šta znači Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Šta znači Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža št...
Šta znači Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra ...