Skip to main content

Barbarizam značenje

šta znači Barbarizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbarizam (od grčke reči: barbarismos) gran. upotreba stranih reči i izraza u govoru i pisanju, naročito za ona značenja za koja imamo našu reč, npr.: šnajder, šuster; bez da sam znao, pola tri, imate li što za jesti, nazvati telefonom itd., gruba jezička greška, na štetu jasnosti i čistote jezika; kovanica, pogrešno upotrebljene reč; varvarizam.

Reč Barbarizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. барбарисмос) гран. употреба страних речи и израза у говору и писању, нарочито за она значења за која имамо нашу реч, нпр.: шнајдер, шустер; без да сам знао, пола три, имате ли што за јести, назвати телефоном итд., груба језичка грешка, на штету јасности и чистоте језика; кованица, погрешно употребљене реч; варваризам.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b