Skip to main content

Barbarizirati značenje

šta znači Barbarizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbarizirati (od grčke reči: barbarfzo) učiniti nešto barbarskim, pobarbariti; grešiti se o previla i čistotu jezika, govoriti u kovanicama, iskvareno, nepravilno; var- - varizirati

Reč Barbarizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. барбарфзо) учинити нешто барбарским, побарбарити; грешити се о превила и чистоту језика, говорити у кованицама, искварено, неправилно; вар- - варизирати


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b