Skip to main content

Barbarski značenje

šta znači Barbarski

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbarski (od grčke reči: barbarikos) prvobitno: strani, tuđinski; nečovečan, grub, surov, divlji; protivan duhu i pravilima jezika; barbarski ornament gotski, keltski i ovima slični oblici ornamenata; varvarska.

Reč Barbarski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. барбарикос) првобитно: страни, туђински; нечовечан, груб, суров, дивљи; противан духу и правилима језика; барбарски орнамент готски, келтски и овима слични облици орнамената; варварска.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b