Skip to main content

Barbarski

Šta znači Barbarski


Barbarski značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Barbarski (od grčke reči: barbarikos) prvobitno: strani, tuđinski; nečovečan, grub, surov, divlji; protivan duhu i pravilima jezika; barbarski ornament gotski, keltski i ovima slični oblici ornamenata; varvarska.

Reč Barbarski napisana unazad: iksrabrab

Barbarski se sastoji od 9 slova.

sta je Barbarski

Slično:
Šta znači Barut prah za vatreno oružje...
Šta znači Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv....
Šta znači Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Šta znači Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Šta znači Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža št...
Šta znači Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra ...