Skip to main content

Barbarstvo značenje

šta znači Barbarstvo

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbarstvo (od grčke reči: barbaros) neobrazovanost, neuljuđenost; grubost, surovost, divljaš-tvo; varvarstva.

Reč Barbarstvo sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. барбарос) необразованост, неуљуђеност; грубост, суровост, дивљаш-тво; варварства.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b