Skip to main content

Barbarstvo

Šta znači Barbarstvo


Barbarstvo značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Barbarstvo (od grčke reči: barbaros) neobrazovanost, neuljuđenost; grubost, surovost, divljaštvo; varvarstva.

Reč Barbarstvo napisana unazad: ovtsrabrab

Barbarstvo se sastoji od 10 slova.

sta je Barbarstvo

Slično:
Šta znači Barut prah za vatreno oružje...
Šta znači Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv....
Šta znači Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Šta znači Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Šta znači Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža št...
Šta znači Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra ...