Skip to main content

Barbirati značenje

šta znači Barbirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbirati (fr. barbe, barbifier) brijati, ši-šati; kuv. skidati krljušt sa ribe.

Reč Barbirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. барбе, барбифиер) бријати, ши-шати; кув. скидати крљушт са рибе.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b