Skip to main content

Barbiton značenje

šta znači Barbiton

Na latinici: Definicija i značenje reči Barbiton (od grčke reči: barbiton) muzički instrument starih Grka sa mnogo žica, sličan liri; ua. polihord.

Reč Barbiton sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. барбитон) музички инструмент старих Грка са много жица, сличан лири; уа. полихорд.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b