Skip to main content

Bard značenje

šta znači Bard

Na latinici: Definicija i značenje reči Bard (eng. bard,od keltske reči: bardd) pesnik i pevač starih Gala i ostalih keltskih naroda, koji je pevao, uz pratnju harfe, u slavu junaka i bogova; pesnik.

Reč Bard sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. бард, келт. бардд) песник и певач старих Гала и осталих келтских народа, који је певао, уз пратњу харфе, у славу јунака и богова; песник.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b